FAQs Complain Problems

७६/७७

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

रामप्रसादराई गापाको एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना ।

प्राविधिक त्रुटी भएकाले पुन सच्चाई प्रकाशन गरिएको प्रेस विज्ञपती

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा मिति २०७६।०५।१९ गते प्रकाशन गरिएको बिज्ञापनलाई बदर गरि पुन रामप्रसादराई गापा आ व २०७६।०७७ को लागि करारमा कर्मचारी दरखास्त आव्हन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: