FAQs Complain Problems

७६/७७

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

यस रामप्रसादराई गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुले किशोरी छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गाराईदिने बारे ।

समिति गठन बारेमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण हुने सम्बन्धमा ।