FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रामप्रसादराई गापाद्वारा प्रकाशित गरिएको सामुदायक भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/27/2020 - 17:10

invitation For Bids

७६/७७ 01/24/2020 - 00:00

रामप्रसादराई गापाद्वारा प्रकाशित गरिएको Information and technology Program Intranet and voip को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/24/2020 - 00:00

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

७६/७७ 11/21/2019 - 19:00

रामप्रसादराई गापा अाव २०७५।७६ को लागी रासयनीक मल खरिद तथा ढुवानीको लागी अधिकृत वितरक नियुक्ति सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/17/2019 - 16:12 PDF icon ramprai mal 207576.pdf

रामप्रसादराई गापाको आव २०७५।७६ को लागि औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्विकृतको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

७५/७६ 02/04/2019 - 13:40

रामप्रसादराई गाउँपालिकाको औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद तथा आपुर्ति तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना, आ.व. २०७५।७६

७५/७६ 01/20/2019 - 16:44 PDF icon रामप्रसादराई गापाको औषधि तथा सर्जिकल.pdf

रामप्रसादराई गापाको आ.व २०७५।७६ को लागी गिटी, ढुंगा, वालुवा संकलन तथा विक्रि गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र अह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 11/24/2018 - 12:07 PDF icon रामप्रसादराई गापाको गिटी, ढुंगा, वालुवा संकलन सिलवन्दि.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

७४/७५ 05/19/2018 - 00:00 PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृती.pdf

रसायनिक कृषिमल ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

७४/७५ 05/15/2018 - 00:00 PDF icon रसायनिक कृषि मल.pdf