ताजा सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

रसायनिक कृषिमल ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

औषधि तथा सर्जीकल सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

रसायनिक मल खरिद तथा ढुवानीको लागि अधिकृत वितरक नियुक्ति सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना