कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भिषम राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramprasadrai.rm@gmail.com ९८५२०७३८८८
ई. सजन सुब्बा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रविधि ito.ramprasadraimun@gmail.com ९८५२०७३८९१
ई. कौशल कून्दन लाभ इन्जिनियर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण erkaushallabh@gmail.com 9842469213
ई. सुजन घले इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५२०७३८८२
अाङ्गतेन्जी शेर्पा लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८५२०७३८७०
ईश्‍वर नाथ मिश्र वौध अधिकृत आयुर्वेद / प्रशासन ९८५२०७३८८१
मनोज शर्मा स.ले.पा. लेखा शाखा ९८५२०७३८९०
यज्ञ बहादुर भुजेल खरिदार प्रशासन शाखा ९८१९३३०९५७
झल्लु प्रसाद माझि सि.अ.हे.व. स्वासथ्य शाखा ९८१०४४६६३१
जागेश्‍वर मण्डल सव इन्जिनियर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण jageshwarm66@gmail.com 9804381166
सरोज श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sarojstha3@gmail.com ९८४२२१२२०८
पुष्कर भट्टराई सव ओभरसियर योजना शाखा ९८५२०७३८८०
जयनाथ शाहा कृ.प्रा.स कृषि शाखा ९८१९८४८३१८
नरेन्द्र बहादुर कार्कि ना.प.से.प्रा. योजना शाखा / पशु शाखा karkinarendra806@gmail.com ९८४२५१८८०६
वसन्त राज जोशी स.स्वा.संयोजक स्वास्थ्य basantajoshi05@gmail.com ९८४८९७६१४०
रेजिना नेपाली कम्प्युटर अपरेटर योजना reji.nepali34@gmail.com
अन्जना पोखरेल स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा ९८६७२६७०७७
महेश खड्का का.स. प्रशासन शाखा ९८१५३९८७२६
विष्णु राई का.स. प्रशासन शाखा ९८४२३९२०२३
सुजिल राई का.स. योजना शाखा ९८६२०४७०२१