FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

रामप्रसादराई गापाको वस्तुगत विवरण निर्माणको प्रस्ताव स्विकृत गरेको आशयको सुचना ।

रामप्रसादराई गापाको वस्तुगत विवरण (Profile) निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

रामप्रसादराई गा.पा. को गरिब घरपरिवार परिचय प‍त्र वितरण तालिका

एक दिने निशुल्क आयूवर्दे स्वस्थ्य शिविर आ.व. २०७४/७५