FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रामप्रसादराई गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation For EletronicBids Contract Identification No.: 01/RPRRMUN/2075/076

राष्ट्रिय पुन निर्माणको छुट भएको गुनासोकर्ताको नाम संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

रामप्रसादराई गापाको वस्तुगत विवरण निर्माणको प्रस्ताव स्विकृत गरेको आशयको सुचना ।

रामप्रसादराई गापाको वस्तुगत विवरण (Profile) निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।