ताजा सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

रामप्रसादराई गा.पा. को गरिब घरपरिवार परिचय प‍त्र वितरण तालिका

एक दिने निशुल्क आयूवर्दे स्वस्थ्य शिविर आ.व. २०७४/७५

वडा नं ४ को कृषकहरुको लागी पशुपालन सम्वन्धी ३ दिने तालिम अा.व. २०७४/२०७५

रामप्रसादराई गा.पा. को आ.व. ०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रमहरुको बृहत सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना ।

कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना छनोैट सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

साविक कर्मचारी विवरण

क्र स

नाम थर

पद

पदको प्रकृति

यस कार्यालयको विभिन्‍न कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गर्न सम्वन्धित संघ संस्थाहरुलाई प्रस्तावान माग आवाहन गरिएको सुचना

दस्तावेज: