FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

प्राविधिक त्रुटी भएकाले पुन सच्चाई प्रकाशन गरिएको प्रेस विज्ञपती

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा मिति २०७६।०५।१९ गते प्रकाशन गरिएको बिज्ञापनलाई बदर गरि पुन रामप्रसादराई गापा आ व २०७६।०७७ को लागि करारमा कर्मचारी दरखास्त आव्हन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रदेशको समृद्धिको लागि रोजगारीको अभियानको सूचना ।

दस्तावेज: