FAQs Complain Problems

प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा मिति २०७६।०५।१९ गते प्रकाशन गरिएको बिज्ञापनलाई बदर गरि पुन रामप्रसादराई गापा आ व २०७६।०७७ को लागि करारमा कर्मचारी दरखास्त आव्हन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि