FAQs Complain Problems

साविक कर्मचारी विवरण

क्र स

नाम थर

पद

पदको प्रकृति

शुरु नियुक्ति मिति

हालको पदमा नियुक्ति मिति

कैफियत

स्थायी

अस्थायी

ज्ञानराज भट्टराई

असिस्टेन्ट सब-ईन्जिनियर

 

स्थायी

 

-------------

­

२०५३/०२/०२

२०६४/०९/०१

गा पा मा कार्यरत

तिर्थ वहादुर तामाङ्ग

कार्यलय सहायक

--------

 

 

अस्थायी

२०६२/०९/२६

२०६२/०९/२६

५ नं वडामा कार्यरत

डम्बर भुजेल

कार्यलय सहायक

--------

 

अस्थायी

२०६६/१२/ १६

२०६६/१२/१६

१ नं वडामा कार्यरत

तिर्थ वहादुर थापा

कार्यलय सहयोगी

स्थायी

--------

 

२०५१/०३/१५

२०६४/०९/०१

४ नं वडामा कार्यरत

तिर्थ प्रधान

कार्यलय सहयोगी

--------

 

अस्थायी

२०६७/०६/११

२०६७ /०६/११

३ नं वडामा कार्यरत

सिता राम राई

कार्यलय सहयोगी

स्थायी

--------

 

२०५६/०४/११

२०६४/०९/०१

७ नं वडामा कार्यरत

उत्तम भुसाल

कार्यलय सहयोगी

--------

 

अस्थायी

२०७२/०६/०१

२०७२/०६/०१

६ नं वडामा कार्यरत

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि