तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
38% (5 votes)
राम्रो
15% (2 votes)
ठिकै
23% (3 votes)
बेठिक
23% (3 votes)
Total votes: 13