ताजा सूचना तथा समाचार

स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रम समापन भएपछिको फोटो सेसन