FAQs Complain Problems

ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र जारी गर्ने अधिकार वडा सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । अव वडा कार्यालयहरुबाट नै ज्येष्ठ नागरीक परिचय पत्र जारी हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि