FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टोपेन्द्र कुमार लिम्बु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073888
अनन्त राई प्रशासन प्रमुख / सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा focal.ramprasadraimun@gmail.com 9852073893
ई. सजन सुब्बा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा ito.ramprasadraimun@gmail.com ९८५२०७३८९१
ई. जोशन कठेत इन्जिनियर प्राविधिक शाखा joshan.kathet@gmail.com 9862140606
योगेन्द्र प्रसाद साह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा hd.ramprasadraimun@gmail.com 9852052650
इन्द्र कुमार घिमिरे लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा indraghimire5@gmail.com 9842950923, 9861393368
मन्दिरा राई रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र roseramprasadraimun@gmail.com 9842310713
ईश्‍वर नाथ मिश्र वौध अधिकृत आयुर्वेद / प्रशासन ९८५२०७३८८१
दान बहादुर भट्टराई प्राविधिक सहायक (शिक्षा) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा Ed.ramprasadraimun@gmail.com 9852089400
कर्ण बहादुर नकाल पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा karnabahadurnakal318@gmail.com, vd.ramprasadraimun@gmail.com 9848475630
तेज प्रसाद आचार्य सहायक पाचौं (प्रशासन ) १ र २ नं वडा कार्यालय w1.ramprasadraimun@gmail.com, w2.ramprasadraimun@gmai.com 9862978658
सूचित्रा अधिकारी वडा सचिव ७ र ८ नं वडा कार्यालय w7.ramprasadraimun@gmail.com, w8.ramprasadraimun@gmail.com 9851235584
सृजन अधिकारी वडा सचिव ४ नं वडा कार्यालय w4.ramprasadraimun@gmail.com 9842578221
तिलक कार्की वडा सचिव ५ र ६ नं वडा कार्यालय w6.ramprasadraimun@gmail.com w5.ramprasadraimun@gmail.com 9862142288
कल्पना राई वडा सचिव ३ नं वडा कार्यालय w3.ramprasadraimun@gmail.com
गिता अधिकारी एम.आई.एस. अपरेटर राष्ट्रिय पंजिकरण इकाई शाखा 9849673423
सुमन श्रेष्ठ ना.प्रा.स कृषि शाखा suman.stha787@gmail.com 9862140673
सरिता तामाङ्ग ना.प्रा.स कृषि शाखा tamangsarita658@gmail.com 9842594458
दिपक श्रेष्ठ सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र shresthadipak010@gmail.com 9804387556, 97492011251
सरोज श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sarojstha3@gmail.com ९८४२२१२२०८
ज्ञानराज भट्टराई अ.स.ई योजना शाखा ९८५२०७३८८०
नरेन्द्र बहादुर कार्कि ना.प.से.प्रा. योजना शाखा / पशु शाखा karkinarendra806@gmail.com ९८४२५१८८०६
राजेन्द्र प्रसाद पौडेल ना.प.से.प्रा. पशु सेवा शाखा rajendrapaudel193@gmail.com 9841766878
सुजिल राई फिल्ड सहायक राष्ठ्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण शाखा ९८४३३७५२८४
महेश खड्का का.स. प्रशासन शाखा ९८१५३९८७२६
विष्णु राई का.स. प्रशासन शाखा ९८४२३९२०२३
सुनिल मगर का.स. प्रशासन शाखा mgr.sunil029@gmail.com 9864843601