FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सडक हेरालुको दरखास्त फाराम ८०/८१ 07/28/2023 - 14:19 उपलब्ध छैन
रोजगार सहायकको लागि दरखास्त फारम ७९/८० 08/17/2022 - 16:35 PDF icon रोजगार सहायकको लागि दरखास्त फारम.pdf
परिक्षा फारम ७९/८० 08/16/2022 - 11:25 PDF icon loksewa form.pdf
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरणको खामको बाहिर लेख्ने विवरण ७९/८० 08/08/2022 - 19:46 PDF icon सम्पती विवरणको खामको ढाचा.pdf
का.स.मु. फारम ७९/८० 08/08/2022 - 19:37 PDF icon कासमु.pdf
सम्पती विवरणको फारम ७९/८० 08/08/2022 - 18:47 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
सेवा करारको लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 11/09/2020 - 16:50 PDF icon करार फरम्याट.pdf
प्रधानमन्त्रि रोजगार अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको आवेदन फारम । ७७/७८ 08/04/2020 - 14:03 PDF icon प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) फाइनल .pdf
आवेदन तथा दररेट फारम ७६/७७ 06/06/2020 - 14:57 PDF icon आवेदन फारम.pdf
आवेदन तथा दररेट फारम ७६/७७ 06/06/2020 - 14:57 PDF icon आवेदन फारम.pdf