FAQs Complain Problems

ग्यालरी

बाह्रौं गाउँसभा
बाह्रौं गाउँसभा
पर्यटकीय क्षेत्र - पापमाखाम गडि पदमार्ग, धोद्लेखानी
पर्यटकीय क्षेत्र - पखुवा देविथान पखुवा ओख्रे
पर्यटकीय क्षेत्र - नागछागा, बैकुण्ठे र धोद्लेखानी
पर्यटकीय क्षेत्र - डाग्बुङ पदमार्ग, ओख्रे
पर्यटकीय क्षेत्र - चुलाचुली गुफा, दलगाउँ
पर्यटकीय क्षेत्र - गोल्मा राजा गोल्मा रानी पहाड
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको अध्यक्ष थाम बहादुर राई ज्यूले आफूले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार वडा-वडामै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पूरा गर्दै जनताको माझमा ।
रामप्रसादराई गापाद्वारा आयोजित राजश्व क्षेत्र सुधार कार्ययोजना तर्जुमा अभिमुखीकरण तथा कार्ययोजना तर्जुमा कार्यशाला ।