FAQs Complain Problems

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

रामप्रसादराई गाउँपालिका, बैकुण्ठे, भोजपुर ।

Read More

Red Book Fiscal Year 2078/079

दस्तावेज: 

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

रामप्रसाद राई गाँउपालिका को संक्षिप्त परिचयः

प्रदेश नं १ अन्तर्गत भोजपुर जिल्लाको ९ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये रामप्रसादराई गाउँपालिका एक हो । भोजपुर जिल्लाको दक्षिण-पश्‍चिम भू-भागमा अवस्थित यस स्थानीय तहको नामाकरण बि स २००७ सालको प्रजातन्त्रिक योद्धा राम प्रसाद राईको नामबाट नामकरण गरिएको छ । भोजपुर नगरपालिका देखि दक्षिण, पौवादुङ्‍मा गाँउपालिका देखि पश्‍चिम, हतुवागढी र आमचोक गा.पा. देखि उत्तर र खोटाङ्ग जिल्ला देखि पुर्वमा अवस्थित यस गाँउपालिकामा १५६.२५ वर्ग. कि.मि. मा क्षेत्रफलमा फैलिको छ । यस गाउँपलिकामा जम्मा घरधुरी संख्या ४०१६, पुरुष संख्या  ८७७७ जना र महिला १०,१११ गरी जम्मा १८,८८८ जना जनसंख्या रहेको छ  ( श्रोतः CBS २०६८ ) । यस गाँपालिका अन्‍तर्गत जम्मा ८ वटा वडाहरु रहेका छन् । साविकको वासिखोरा गा.वि.स. लाई विभाजन गरी २ वटा वडाहरुमा विभाजन गरिएको छ । क्रमशः १ नं वडा कार्यालय ओख्रे, २ नं वडा कार्यालय धोद्लेखानी, ३ नं वडा कार्यालय भुल्के,  ४ नं वडा कार्यालय दलगाउँ,  ५ नं वडा कार्यालय मानेभञ्ज्याङ्ग, ६ नं वडा कार्यालय बैकुण्ठे, ७ नं वडा कार्यालय वासिखोरा र  ८ नं वडा कार्यालय खोक्सिक गरी जम्मा ८ वटा वडाहरुमा बिभक्त गरिएको छ । 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
रामप्रसादराई गाउकार्यपालिकाको कार्यालय
cp.ramprasadraimun@gmail.com
9852073886
उपाध्यक्ष
रामप्रसादराई गाउकार्यपालिकाको कार्यालय
vc.ramprasadraimun@gmail.com
9852073887

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ramprasadrai.rm@gmail.com
9852073888
प्रशासन प्रमुख / सूचना अधिकारी
focal.ramprasadraimun@gmail.com
9852073893

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
 • अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
 • मृतकको नागरीकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
 • सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • बालकको बावु वा अामाको नागरीकता
 • चालु आव सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • अस्पतालमा जन्म भएको हकमा समबन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 1000
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • आफ्नै घर भए चालु आव सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 • दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 200
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • हम भोगको श्रोत खुल्ने कागजात
 • नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि
 • अन्य आवश्यक कागजातहरु
 • चालु आव सम्मको मालपोत र धर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष । वडा सदस्य । वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- समबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- 1500
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • बसाई सराईको हकमा बसाई साराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आव सम्मको मालपोत र धर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जानकारी