FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-११-१८

७४/७५ 06/08/2018 - 15:01 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-११-१८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-१०-१४

७४/७५ 06/08/2018 - 14:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयहरु-२०७४-१०-१४.pdf

पदपूर्ति समितिको बैठक तथा निणर्य-२०७४-१०-०२

७४/७५ 06/08/2018 - 13:25 PDF icon पदपूर्ति समितिको बैठक तथा निणर्य-२०७४-१०-०२.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको दशौं बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 13:07 PDF icon 10.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको नवौं बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 12:59 PDF icon 9.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको आठौ बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 12:55 PDF icon 8.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको सातौ बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 12:51 PDF icon 7.pdf

२०७४-०७-१८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको आकस्मिक तथा अनौपचारीक बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 12:44 PDF icon 7-२०७४ ७ १८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको छैटो बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 12:31 PDF icon 6.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पाँचौ बैठक तथा निर्णयहरु

७४/७५ 06/08/2018 - 12:26 PDF icon 5.pdf