FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बिक्रम लिम्बु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bikram.ijamlimbu@gmail.com 9852073888
भिषम राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramprasadrai.rm@gmail.com ९८५२०७३८८८
जंगम राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073888
आङ्गतेन्जी शेर्पा लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८५२०७३८७०
मनोज शर्मा स.ले.पा. लेखा शाखा ९८५२०७३८९०
केशव सापकोटा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा suvapal9@gmail.com 9842111694
जयनाथ शाहा कृ.प्रा.स कृषि शाखा ९८१९८४८३१८
लक्ष्मी प्रधान प्रा.स. कृषि शाखा ad.ramprasadraimun@gmail.com 9867528897
ई. सुजन घले इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५२०७३८८२
अन्जना पोखरेल स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा ९८६७२६७०७७
झल्लु प्रसाद माझि सि.अ.हे.व. स्वासथ्य शाखा ९८१०४४६६३१
वसन्त राज जोशी स.स्वा.संयोजक स्वास्थ्य basantajoshi05@gmail.com ९८४८९७६१४०
यज्ञ बहादुर भुजेल खरिदार प्रशासन शाखा ९८१९३३०९५७
शिव कुमार मोची प.से.प्रा.सा. पशु शाखा ९८१६३५२७५३
ई. कौशल कून्दन लाभ इन्जिनियर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण erkaushallabh@gmail.com 9842469213
सोभितमान राई वडा सचिव ७ र ८ नं वडा कार्यालय
बाबु नन्दन मेहता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073888
रेजिना नेपाली कम्प्युटर अपरेटर योजना reji.nepali34@gmail.com
सुजिल राई का.स. योजना शाखा ९८६२०४७०२१