FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

बोलपत्र स्वीकृक्तिको आसयको सूचना

Invitation for Bids

नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर संकलन कार्यको लागि शिलबन्दी आह्वान सम्बन्धी सूचना ।