FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

Re-Invitation For Sealed Quotations

Invitation For Sealed Quotations

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।