FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. ०७७/078 को लागि ढुङ्गा,गिट्टी, वालुवा संकलन तथा विक्रि गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्बन्धी १५ दिने सुचना।

दस्तावेज: 

Invitaion for Bids

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

रुासयनिक मल ढुवानी गरि वितरण गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना