FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साल बैशाख ०१ देखि २०८० असार मसान्तसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । ७९/८० 08/22/2023 - 11:41 PDF icon suchana ko haak baisak to aasar.pdf
पिखुवा खोला, बेहेरे खोला, कावा खोला र सिक्तेल खोलाबाट दिगोरूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडाको वातावरणमैत्री उत्खनन तथा सङ्कलन गर्ने कार्यका सञ्चालनका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन ७९/८० 07/10/2023 - 12:23 PDF icon Final Report IEE Bhojpur.pdf
पाप्माखाम गढी ढुब्देङ ओडार र मौखिक परम्पराको ऐतिहासिक अध्ययन ७९/८० 06/19/2023 - 16:05 PDF icon Papmakham Dubdeng Report 2080.pdf
पुरानो कागजात तथा टुटफुट भएका सामग्रीहरु नष्ट गरिएको मुचुल्का ७९/८० 06/04/2023 - 16:41 PDF icon jinisi minaha ananta 2080.pdf
राजस्व सुधार कार्योजना ७७/७८ 02/15/2023 - 16:34 PDF icon Report RIAP- Ramprasadrai - Final.pdf
रामप्रसादराई गापाद्वारा आ.व. २०७८/०७९ को सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु ७८/७९ 08/04/2022 - 19:58 PDF icon pramukh kriyakalap 2078079.pdf
समिक्षा कार्यक्रम २०७८/०७९ ७८/७९ 07/16/2022 - 00:00 PDF icon 4.2.4 samikcha karyakram.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गरेका केहि असल अभ्यासहरु ७८/७९ 10/10/2021 - 20:52 PDF icon ramaprasadrai gapa ko aasal ayash20211010.pdf
सामाजिक सुरक्षाको लाभाग्राहीको विवरण ७८/७९ 07/25/2021 - 00:00 PDF icon Bhojpur_Ramprasadrai_1_2078_79_73698.pdf