FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

विद्यालय बन्द हुने सम्बन्धमा ।

मदिरा निषेध गरिएको बारे अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावालि, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७९ साल श्रावण १ गते देखी २०७९ कार्तिक १५ गते सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु ।