FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

हार्दिक अपिल

रामप्रसादराई गाउँपालिकाको मिति २०७७।०६।०७ गते प्रकाशन भएको विज्ञापन नं ०३-२०७७/०७८, ०४-२०७७/०७८, ०५-२०७७/०७८ र ०७-२०७७/०७८ को लिखित तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाको योग्यताक्रम ।

दस्तावेज: 

पुनः सच्चाईएको छनौट परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

छनौट परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।