FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

कार्यालय संचालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

योजना / कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

निर्धारित समयमा नै भुक्तानीको लागि समन्वय गर्ने सम्बन्धमा ।

मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी कार्य सुचारु भएको सूचना ।