FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०७९ साल कार्तिक ०१ गते देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु

दस्तावेज: 

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना