FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०७९ साल कार्तिक ०१ गते देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु

दस्तावेज: 

परिक्षा फारम

दस्तावेज: 

लोक सेवा/शिक्षक सेवाको तयारी कक्षा स्थागित गरिएको सम्बन्धी सूचना।

पि.पि.आर. खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

तालिम कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा ।