FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

विजय राई

अध्यक्ष

रामप्रसादराई गाउकार्यपालिकाको कार्यालय cp.ramprasadraimun@gmail.com 9852073886

संझना राई

उपाध्यक्ष

रामप्रसादराई गाउकार्यपालिकाको कार्यालय vc.ramprasadraimun@gmail.com 9852073887

सहदेब राई

वडा अध्यक्ष

वडा नं १ को कार्यालय w1.ramprasadraimun@gmail.com 9852073871

राज कुमार तामाङ्ग

वडा अध्यक्ष

वडा नं २ को कार्यालय w2.ramprasadraimun@gmail.com 9852073872

डीकमान राई

वडा अध्यक्ष

वडा नं ३ को कार्यालय w3.ramprasadraimun@gmail.com 9852073873

फौदसिं कार्की

वडा अध्यक्ष

वडा नं ४ को कार्यालय w4.ramprasadraimun@gmail.com 9852073874

बिरेन्द्र राई

वडा अध्यक्ष

वडा नं ५ को कार्यालय w5.ramprasadraimun@gmail.com 9852073875

पर्शराम राई

वडा अध्यक्ष

वडा नं ६ को कार्यालय w6.ramprasadraimun@gmail.com 9852073876

सूर्य वहादुर राई

वडा अध्यक्ष

वडा नं ७ को कार्यालय w7.ramprasadraimun@gmail.com 9852073877

मनोज राई

वडा अध्यक्ष

वडा नं ८ को कार्यालय w8.ramprasadraimun@gmail.com 9852073878