FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

थाम बहादुर राई

अध्यक्ष

sangpangnirman@gmail.com 9852052114

वीरेन्द्र राई

उपाध्यक्ष

9842087549

जोगेन्द्र राई

वडा अध्यक्ष

१ नं वडा कार्यालय w1.ramprasadraimun@gmail.com 9869099829

राजकुमार तामाङ्ग

वडा अध्यक्ष

२ नं वडा कार्यालय w2.ramprasadraimun@gmail.com 9742281066

रामु थापा मगर

वडा अध्यक्ष

३ नं वडा कार्यालय w3.ramprasadraimun@gmail.com ९८४२०७१७३३

बाबु कुमार राई

वडा अध्यक्ष

४ नं वडा कार्यालय w4.ramprasadraimun@gmail.com ९८४२०५१२४९

जगत बहादुर चौहान

वडा अध्यक्ष

५ नं वडा कार्यालय ९८४११९०१३२

एकराज आचार्य

वडा अध्यक्ष

६ नं वडा कार्यालय w6.ramprasadraimun@gmail.com ९८५११९३४२३

मनकाजी राई

वडा अध्यक्ष

७ नं वडा कार्यालय ९८६०६७७१५४

बाचकुमार राई

वडा अध्यक्ष

८ नं वडा कार्यालय w8.ramprasadraimun@gmail.com

जिवन जर्गा मगर

वडा सदस्य

२ नं वडा कार्यालय ९८६२०४७५१४

जयन्द्र कुमार राई

वडा सदस्य

६ नं वडा कार्यालय ९८१९३६०४०७

सुन्दर कुमार राई

वडा सदस्य

२ नं वडा कार्यालय ९८१९०३७३५६

पर्शुराम राई

वडा सदस्य

६ नं वडा कार्यालय ९८६९१९९८६३

विजया राई

वडा सदस्य

३ नं वडा कार्यालय ९८४२३९२११६

जुना राई

वडा सदस्य

७ नं वडा कार्यालय ९८६१४२४५६६

विना विश्वकर्मा

वडा सदस्य

३ नं वडा कार्यालय ९७४६९६२९१२

रन्जीता सार्की

वडा सदस्य

७ नं वडा कार्यालय ९८६२९८२५५३

टेकराज भट्टराई

वडा सदस्य

३ नं वडा कार्यालय ९८६११८२४७१

दिनेश राई

वडा सदस्य

७ नं वडा कार्यालय ९८६३३४८०१२

योगराज मगर

वडा सदस्य

३ नं वडा कार्यालय ९८४२२३०८७८

शुक्र बहादुर राई

वडा सदस्य

७ नं वडा कार्यालय ९८४२०६२६५९

सविना तामाङ्ग

वडा सदस्य

४ नं वडा कार्यालय ९८४०९७७१३८

निर्मला राई

वडा सदस्य

८ नं वडा कार्यालय ९८४२१२७८८०

हेमादेवि सार्की

वडा सदस्य

४ नं वडा कार्यालय ९८००९२८४५६

तिर्थदेवी कामी

वडा सदस्य

८ नं वडा कार्यालय

महेन्द्र बहादुर कार्की

वडा सदस्य

४ नं वडा कार्यालय ९८४२४४५९६७

विकाश राई

वडा सदस्य

८ नं वडा कार्यालय ९८६६३२३५१४

एकराज भुजेल

वडा सदस्य

४ नं वडा कार्यालय ९८४९४९६२३६

देव कुमार राई

वडा सदस्य

८ नं वडा कार्यालय ९८१०४२७२२०

प्रतिमा राई

वडा सदस्य

५ नं वडा कार्यालय ९८४२२७२७०९

अजम राई

वडा सदस्य

१ नं वडा कार्यालय ९८४०६४७०१९

जुना बानिया दर्जी

वडा सदस्य

१ नं वडा कार्यालय ९८६३८५८३४८

कल्पना विश्वकर्मा

वडा सदस्य

५ नं वडा कार्यालय ९८४२०८४३९२

धनिराज राई

वडा सदस्य

१ नं वडा कार्यालय ९८४२५९४१६०

दुर्गा बहादुर मगर

वडा सदस्य

५ नं वडा कार्यालय ९८४३९१३४५६

विजेन्द्र तामाङ्ग

वडा सदस्य

१ नं वडा कार्यालय ९८४०६४७०२६

हंश बहादुर पाण्डे

वडा सदस्य

५ नं वडा कार्यालय ९७४५२५०९७५

प्रभा राई तामाङ्ग

वडा सदस्य

२ नं वडा कार्यालय ९८४२४९०५२८

सावित्रा राई

वडा सदस्य

६ नं वडा कार्यालय ९८४३८३९५०५

विष्णा दर्जी

वडा सदस्य

२ नं वडा कार्यालय

जानुका सुयल

वडा सदस्य

६ नं वडा कार्यालय ९८४०९०२०७२