FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०८०/०८१

७९/८० 07/16/2023 - 13:46 PDF icon final budget 208081.pdf

आन्तरिक राजश्वको दररेट २०७९/०८०

७९/८० 08/05/2022 - 00:00 PDF icon आन्तरिक राजश्व २०७९०८०.pdf

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९।८०

७९/८० 06/27/2022 - 20:03 PDF icon रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९।८०.pdf

Red Book Fiscal Year 2078/079

७८/७९ 10/10/2021 - 20:42 PDF icon 2078079 red book.pdf

रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७५।७६

७५/७६ 08/28/2018 - 15:01 PDF icon रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७५।०७६.pdf

रामप्रसादराई गा.पा. अन्तर्गत संचालित विषयगत कार्यक्रमको विवरण आ.व. २०७४/०७५

७४/७५ 06/15/2018 - 21:58 PDF icon रामप्रसादराई गा पा को कार्यक्रमहरु.pdf