FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२५। रामप्रसादराई गाउँपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 05/14/2020 - 11:23 PDF icon rahat samsodhit niyam.pdf
२४ । रामप्रसाद गापाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf ७५/७६ 01/10/2019 - 17:06 PDF icon २२ । रामप्रसाद गापाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf
२३ । रामप्रसादराई गापको विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 01/05/2019 - 19:28 PDF icon २३ । राम गापा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
२२ । रामप्रसादराई गापाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/05/2019 - 12:46 PDF icon २२ । राम गापा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
२१ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिऐन २०७५।७६ ७५/७६ 08/28/2018 - 15:11 PDF icon २१ । रामप्रसादराई गापाको आर्थिऐन २०७५।७६.pdf
२० । रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७५।७६ ७५/७६ 08/28/2018 - 15:01 PDF icon २० । रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट.pdf
१९ । रामप्रसादराई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:54 PDF icon १९ । रामप्रसादराई गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ।.pdf
१८ । रामप्रसादराई गापाको कृषि व्यबसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:53 PDF icon १८ । रामप्रसादराई गापाको कृषि व्यबसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ।.pdf
१७ । रामप्रसादराई गापाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यबस्थापन ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:52 PDF icon १७ । रामप्रसादराई गापाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यबस्थापन ऐन २०७५ ।.pdf
१६ । रामप्रसादराई गापाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ । ७४/७५ 08/24/2018 - 16:52 PDF icon १६ । रामप्रसादराई गापाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ।.pdf

Pages