FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९।८० ७९/८० 06/27/2022 - 20:03 PDF icon रामप्रसादराई गापाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७९।८०.pdf
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 18:26 PDF icon contengency final.pdf
विपदको कारणले जोखिममा परेको ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 01/25/2022 - 15:53 PDF icon bipad karan01252022.pdf
गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरुलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 15:39 PDF icon garbhawati tatha aama sutkeri01252022.pdf
एक शौक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 15:28 PDF icon ek saikchik sanstha ek udham karyakram01252022.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 05/14/2020 - 11:23 PDF icon rahat samsodhit niyam.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको प्राकृतिक विपद उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड । ७५/७६ 01/14/2019 - 00:00 PDF icon प्राकृतिक विपद उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
रामप्रसाद गापाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf ७५/७६ 01/10/2019 - 17:06 PDF icon २२ । रामप्रसाद गापाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf
रामप्रसादराई गापको विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 01/05/2019 - 19:28 PDF icon २३ । राम गापा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
रामप्रसादराई गापाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/05/2019 - 12:46 PDF icon २२ । राम गापा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf

Pages