FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रामप्रसादराई गाउँपालिकामा स्थायी / अस्थायी / करार सेवामा पदपुर्तिको लागि संचालन गरिने परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 13:27 PDF icon स्थायी अस्थायी करार परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 11/26/2023 - 12:26 PDF icon रामप्रसादराई गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ ७९/८० 11/26/2023 - 12:23 PDF icon वातावरण तथा स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७९ । ७९/८० 11/26/2023 - 12:03 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७९.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिका भित्रको सडक हेरालु सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० । ७९/८० 11/26/2023 - 11:41 PDF icon रामप्रसादराई गाउँपालिका भित्रको सडक हेरालु सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाका खेलाडीहरुलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट खेल खेल्दा दिइने सहायता खर्चको मापदण्ड, २०८० ७९/८० 07/13/2023 - 17:15 PDF icon khelkud 2080.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मिलिजुली समुहको बिउपुँजी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि । ७८/७९ 06/01/2023 - 11:08 PDF icon apanga milijuli beupuji.pdf
विद्यालय सहायक तथा विद्यालय सहयोगी कार्यकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ७९/८० 05/24/2023 - 18:28 PDF icon bidhayla sahayak.pdf
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/24/2023 - 18:27 PDF icon balbikash sahayogi karyakarta.pdf
रामप्रसादराई गापाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 02/14/2023 - 18:10 PDF icon ambulance.pdf

Pages