FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृक्तिको आसयको सूचना

८०/८१ 04/05/2024 - 13:05

Invitation for Bids

८०/८१ 01/23/2024 - 20:37

नदीजन्य पदार्थको बिक्री कर संकलन कार्यको लागि शिलबन्दी आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/19/2023 - 16:05

Re-Invitation For Sealed Quotations

८०/८१ 09/15/2023 - 13:33

Invitation For Sealed Quotations

८०/८१ 08/24/2023 - 11:18

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 04/13/2023 - 10:18

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 04/13/2023 - 10:18

Invitation For Sealed Quotations

७९/८० 03/23/2023 - 14:02

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

७९/८० 02/28/2023 - 14:45

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

७९/८० 02/28/2023 - 14:41

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (IFB: 01/RRR/2078/079) Procurement & Installation of Sahale Dalgau Khanepani Lift Solar System.

७९/८० 02/28/2023 - 14:41

Invitation For Sealed Quotations.

७९/८० 01/31/2023 - 14:46

Invitation For Sealed Quotation

७८/७९ 05/31/2022 - 10:15 PDF icon notice final.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 05/20/2022 - 12:15

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 04/17/2022 - 19:34

Invitation For Bids of Samudayik Bhawan Nirman Ward No. 5

७८/७९ 04/08/2022 - 18:14

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 04/06/2022 - 16:41

Re-Invitation For Sealed Quotations of DipeniPakhuwa Sadak Nirman

७८/७९ 04/03/2022 - 14:51

Re-invitation for Sealed Quotation of Choktang Sadak Nirman

७८/७९ 03/21/2022 - 15:36

Invitation For Sealed Quotation of Choktang Sadak Nirman & Dipeni Pakhuwa Sadak Nirman.

७८/७९ 02/28/2022 - 06:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 11/02/2021 - 10:02

Re-Invitation For Sealed Quotation

७८/७९ 11/01/2021 - 10:55

invitation for bids

७८/७९ 10/11/2021 - 10:30

Invitation for bids

७८/७९ 09/21/2021 - 11:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/03/2021 - 15:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

७७/७८ 05/25/2021 - 17:09

Invitation for Sealed Quotation Of Bee Hives with Bee Colony - Second Publication

७७/७८ 05/06/2021 - 14:18 PDF icon 2nd notice.pdf

INVITATION FOR BIDS OF PAKHUWA YAWARANG WATER SUPPLY WARD NO. 7

७७/७८ 04/30/2021 - 14:28

Invitation for Sealed Quotation Of Bee Hives with Bee Colony

७७/७८ 04/18/2021 - 10:00

Invitation for bids

७७/७८ 04/02/2021 - 21:08

LOI for Laharebar-Beheredham--Kerebari Road Upgrading & Baikunthe-Bhaledhunga Ganga Khola Road - 6

७७/७८ 03/10/2021 - 10:28

LOI for the procurement of medical drugs and track suit for ward no 5 & 6

७७/७८ 02/28/2021 - 19:20

Invitaion for Bids

७७/७८ 02/24/2021 - 12:35

invitation for bids

७७/७८ 02/12/2021 - 18:40

Invitation for sealed quotations

७७/७८ 02/03/2021 - 12:17

LOI for purchase and delivery of IT equipment for vital event

७७/७८ 01/31/2021 - 20:08

LOI for Procurement of Steel Parts Fabrication for Chukuwa Khola Trail Bridge

७६/७७ 01/19/2021 - 09:34

purchase and delviery of IT Equipment for vital Event via sealed Quotaion second publication

७७/७८ 01/10/2021 - 11:33

Invitation for sealed quotations

७७/७८ 12/20/2020 - 12:07

Invitation for sealed quotations of steel parts fabrication for Chukuwa Khola Trail Bridge.

७७/७८ 11/12/2020 - 16:26

invitation for bids

७७/७८ 10/22/2020 - 13:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

७७/७८ 10/22/2020 - 13:34

आ.व. ०७७/078 को लागि ढुङ्गा,गिट्टी, वालुवा संकलन तथा विक्रि गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्ववान सम्बन्धी १५ दिने सुचना।

७७/७८ 09/22/2020 - 09:04 PDF icon Dhunga_Giti.pdf

Invitaion for Bids

७७/७८ 09/07/2020 - 00:00 PDF icon Building Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .

७६/७७ 05/08/2020 - 17:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 16:49

रुासयनिक मल ढुवानी गरि वितरण गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 16:22

Re-Invitation For Sealed Quotations

७६/७७ 04/23/2020 - 13:10

बोलपत्र दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/19/2020 - 12:55

letter of intent for ward no 7 & 8 health post building

७६/७७ 04/14/2020 - 18:16

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा जरुरी सूचना

७५/७६ 04/09/2020 - 12:31

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा जरुरी सूचना

७६/७७ 04/03/2020 - 12:48

Ramprasadrai Rural Municipality invites for the bids.

७५/७६ 03/15/2020 - 15:36

Invitation for health building construction ward no 7 and ward no 8

७६/७७ 03/13/2020 - 13:19

रासयनिक मल ढुवानी गरि वितरण गर्नका लागि अधिकृत वितरक नियूक्ति सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 03/13/2020 - 11:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 03/02/2020 - 18:26 PDF icon AAsaye.pdf

रामप्रसादराई गापाद्वारा प्रकाशित गरिएको सामुदायक भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/27/2020 - 17:10

invitation For Bids

७६/७७ 01/24/2020 - 00:00

रामप्रसादराई गापाद्वारा प्रकाशित गरिएको Information and technology Program Intranet and voip को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/24/2020 - 00:00

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

७६/७७ 11/21/2019 - 19:00

रामप्रसादराई गापा अाव २०७५।७६ को लागी रासयनीक मल खरिद तथा ढुवानीको लागी अधिकृत वितरक नियुक्ति सम्बन्धि शिलबन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 02/17/2019 - 16:12 PDF icon ramprai mal 207576.pdf

रामप्रसादराई गापाको आव २०७५।७६ को लागि औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्विकृतको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

७५/७६ 02/04/2019 - 13:40

रामप्रसादराई गाउँपालिकाको औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद तथा आपुर्ति तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना, आ.व. २०७५।७६

७५/७६ 01/20/2019 - 16:44 PDF icon रामप्रसादराई गापाको औषधि तथा सर्जिकल.pdf

रामप्रसादराई गापाको आ.व २०७५।७६ को लागी गिटी, ढुंगा, वालुवा संकलन तथा विक्रि गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र अह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 11/24/2018 - 12:07 PDF icon रामप्रसादराई गापाको गिटी, ढुंगा, वालुवा संकलन सिलवन्दि.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

७४/७५ 05/19/2018 - 00:00 PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृती.pdf

रसायनिक कृषिमल ढुवानी सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना ।

७४/७५ 05/15/2018 - 00:00 PDF icon रसायनिक कृषि मल.pdf

औषधि तथा सर्जीकल सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७३/७४ 05/02/2018 - 11:35 PDF icon add ramprasad rai.pdf

रसायनिक मल खरिद तथा ढुवानीको लागि अधिकृत वितरक नियुक्ति सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७४/७५ 04/27/2018 - 00:00 PDF icon रसायनिक मल खरिद ढुवानीको.pdf