FAQs Complain Problems

भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर गणना गर्दा के लाई आधार मानिन्छ ?

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको उमेरलाई आधार लिइनेछ ।

जन प्रतिनिधि