FAQs Complain Problems

८०/८१

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

चट्याङ्गबाट बच्न सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा ।

विपन्न विद्यार्थीका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

सेवा करारको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको संशोधित सूचना ।