FAQs Complain Problems

रामप्रसादराई गाउँपालिका धोद्लेखानी वडा नं २ अन्तर्गत वडा कार्यालयको भवन निरिक्षण गर्दै गाउँ कार्यपालिकाको पधादिकारि ज्यू हरु सहित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यू ।

जन प्रतिनिधि