FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
स्थानिय राजपत्र संग्रह २०७४/०७५ देखि २०७५/ २०७६ सम्म ७४/७५ 07/28/2023 - 11:42 PDF icon rajpatra final.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७९ ७९/८० 07/28/2023 - 11:54 PDF icon शिक्षा ऐन_0.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातवरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 07/28/2023 - 12:03 PDF icon samchita batawaran aadhiyan final.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिका भित्रका सडक हेरालु सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 12:06 PDF icon sadak heralu rajpatra.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 12:09 PDF icon karmachari taha bridhi.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ ७९/८० 07/28/2023 - 12:14 PDF icon ramprai praktri sarmarachan aayen.pdf
स्थायी / अस्थायी / करार सेवामा पदपुर्तिको लागि संचालन गरिने परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 13:25 PDF icon स्थायी अस्थायी करार परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकामा स्थायी / अस्थायी / करार सेवामा पदपुर्तिको लागि संचालन गरिने परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 13:26 PDF icon स्थायी अस्थायी करार परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf