FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
४ । रामप्रसादराई गापाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 15:03 PDF icon ४ । रामप्रसादराई गापाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ।.pdf
३ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 14:58 PDF icon ३ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ।.pdf
२ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ । ७४/७५ 08/24/2018 - 14:35 PDF icon २ रामप्रसादराई गापाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
१ । रामप्रसादराई गापाको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४ । ७४/७५ 08/23/2018 - 16:15 PDF icon १ रामप्रसादराई गापाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४.pdf

Pages