FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाप्माखाम गढी ढुब्देङ ओडार र मौखिक परम्पराको ऐतिहासिक अध्ययन ७९/८० 06/19/2023 - 16:05 PDF icon Papmakham Dubdeng Report 2080.pdf
पुरानो कागजात तथा टुटफुट भएका सामग्रीहरु नष्ट गरिएको मुचुल्का ७९/८० 06/04/2023 - 16:41 PDF icon jinisi minaha ananta 2080.pdf
राजस्व सुधार कार्योजना ७७/७८ 02/15/2023 - 16:34 PDF icon Report RIAP- Ramprasadrai - Final.pdf
रामप्रसादराई गापाद्वारा आ.व. २०७८/०७९ को सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु ७८/७९ 08/04/2022 - 19:58 PDF icon pramukh kriyakalap 2078079.pdf
समिक्षा कार्यक्रम २०७८/०७९ ७८/७९ 07/16/2022 - 00:00 PDF icon 4.2.4 samikcha karyakram.pdf
आ.व. २०७९/०८० को समिक्षा प्रतिवेदन ७९/८० 06/26/2022 - 00:00 PDF icon samikcha pratibedhan.pdf
रामप्रसादराई गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गरेका केहि असल अभ्यासहरु ७८/७९ 10/10/2021 - 20:52 PDF icon ramaprasadrai gapa ko aasal ayash20211010.pdf
सामाजिक सुरक्षाको लाभाग्राहीको विवरण ७८/७९ 07/25/2021 - 00:00 PDF icon Bhojpur_Ramprasadrai_1_2078_79_73698.pdf

Pages